Coffee house EFIR / UA

2020 Dnipro
finished
Vasilyev Yevgeny, Kuzmenko Andrii, Klochenko Maxim
photo Angelovsky Alexander

76 sq.m.