188 by SAFARI / UA

2018 Dnipro
finished
Vasilyev Yevgeny, Kuzmenko Andrii, Klochenko Maxim
photo Angelovsky Alexander

350 sq.m.