Pinkman Bar / UA

2016-2017 Dnipro
implemented
Vasilyev Yevgeny, Kuzmenko Andriy, Oleg Senyak, Polovko Anastasia, Puchka Ilya, Anton Miroshnik, Bogodar Lysenko
photo Angelovsky Alexander

57 sq.m.